הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך צריך להיות בנוי עסק בצורה נכונה + כמה אמיתות על עסקים [ 30.12] הוקלט