הרצאה קודמת השלם והמשך  

  תעזרו ללקוח לסגור ותנסו לפשט דברים [ 30.12] הוקלט