הרצאה קודמת השלם והמשך  

  ששת השלבים שעושים לפני שמתחילים תחום חדש [ 20.10] הוקלט