הרצאה קודמת השלם והמשך  

  מתי מתחילים לפעול? [ 13.11] הוקלט

דיון
0 comments