הרצאה קודמת השלם והמשך  

  מבוא למודול מכירות ולמה זה כזה חשוב [ 16.12] הוקלט