הרצאה קודמת השלם והמשך  

  הסוד שלי בקבלת החלטות בצורה מהירה וברורה שמשפיעה על חשבון בנק [ 16.12] הוקלט