הרצאה קודמת השלם והמשך  

  איך מתנהלים במדיה החברתית יזמים בצורה נכונה [ 16.12] הוקלט