הרצאה קודמת השלם והמשך  

  תעזרו ללקוח לפתור את הבעיה שלו [ 30.12] הוקלט